top of page
This course can no longer be booked.

Kiến Tạo Con Đường Hạnh Phúc (CK2)

Hành trình 2 ngày đêm giúp bạn hiểu sâu phương pháp thực hành để tìm ra hạnh phúc đích thực cho chín

  • Ended
  • 2 500 000 VND
  • Đường số 32

Service Description

Hành trình 2 ngày đêm giúp bạn hiểu sâu phương pháp thực hành để tìm ra hạnh phúc đích thực cho chính mình.


Contact Details

  • 24 Đường số 32, Khu phố 2, An Khánh, Quận 2, Ho Chi Minh City, Vietnam

    0989 330 880

    quantv@gnh.edu.vn


bottom of page