top of page

Podcast: Đâu là cách định vị cuộc đời?

Updated: Apr 12, 2023

Có nên đi làm chỉ vì không có việc gì để làm. Liệu có nên dừng lại hay tiếp tục học để thấu hiểu bản thân trước, sau đó mới bắt đầu đi làm?

Gia đình muốn bản thân tìm công việc ổn định hơn, lương cao hơn tuy nhiên bản thân hiện chưa biết mình đang có sở trường gì, giỏi về cái gì? Vậy nên lựa chọn công việc như thế nào?

Muốn dừng công việc hiện tại nhưng không biết phải làm gì tiếp theo?

Nếu bạn cũng đang trăn trờ, chưa biết định vị mình ở đâu giữa cuộc đời, hãy cùng lắng nghe podcast sau từ thầy Trần Việt Quân


412 views

Podcast: Đâu là cách định vị cuộc đời?

Updated: Apr 12, 2023

Có nên đi làm chỉ vì không có việc gì để làm. Liệu có nên dừng lại hay tiếp tục học để thấu hiểu bản thân trước, sau đó mới bắt đầu đi làm?

Gia đình muốn bản thân tìm công việc ổn định hơn, lương cao hơn tuy nhiên bản thân hiện chưa biết mình đang có sở trường gì, giỏi về cái gì? Vậy nên lựa chọn công việc như thế nào?

Muốn dừng công việc hiện tại nhưng không biết phải làm gì tiếp theo?

Nếu bạn cũng đang trăn trờ, chưa biết định vị mình ở đâu giữa cuộc đời, hãy cùng lắng nghe podcast sau từ thầy Trần Việt Quân


412 views0 comments
bottom of page