top of page
Hinh-3.jpg
02

ỨNG DỤNG NHÂN TƯỚNG HỌC TRONG QUẢN TRỊ NHÂN SỰ DOANH NGHIỆP (1 ngày)

Ứng dụng Nhân tướng trong tuyển dụng và đào tạo nhân sự sắp xếp nhân sự, gia tăng hiệu suất công việc...

Phần 01

Nhập môn Nhân tướng học – Hình tướng & Tâm tướng

Nền tảng Nhân tướng học – những giá trị của Nhân tướng học 

 • Cách học Nhân tướng

 • Sơ đồ xem Nhân tướng

 • Giải mã Nhân tướng – Chìa khóa tuyển chọn nhân sự

 

Phương pháp học Quan sát – phân tích – đúc kết 
 

Nguyên tắc học và sử dụng Nhân tướng  => Chìa khóa cải biến vận mệnh
“Tri thiên mệnh, tận nhân lực”
“Tận nhân lực, tri thiên mệnh”

 

5 loại người theo Nhân tướng học – nhân sự ở đâu trong thang đo này?
 

Nhập môn hình tướng – tổng quan bộ vị

 • Tam đình

 • Ngũ nhạc & Thời vận

 • Các bộ vị Trán, lưỡng quyền, lông mày, mắt, mũi…

 • Đúc kết nhân quả
   

Bài tập 1 xem tướng bộ vị theo nhóm + chữa bài tập

Phần 03

 Ứng dụng và điều chỉnh Tâm tướng

Cách tạo phước vượt qua tật ách
 

5 phương pháp đánh giá tâm tướng
 

4 cách giúp người tạo phước đức
 

Rèn luyện tâm tướng
 

5 cách sửa tướng
 

Tạo môi trường sống với 3 báu vật 

Phần 02

Thần khí và Khẩu khí

12 cung trong Tướng học  

 • Cách học Nhân tướng

 • Sơ đồ xem Nhân tướng

 • Giải mã Nhân tướng – Chìa khóa tuyển chọn nhân sự


Thần khí 

 • Thần hữu dư

 • Thần bất túc

 • Thần lộ

 

Sắc & Khí
Khí phách là gì? 3 loại khí (phách)

 

Nguyên lý thanh trọc - Ứng dụng nguyên lý thanh trọc 
 

Khẩu khí – Hoài bão, giá trị sống
 

Bài tập 2 đo thần khí & khẩu khí theo nhóm + chữa bài tập

Đối tác đào tạo của thầy