top of page

Khóa nhân tướng đã giúp vợ chồng mình thay đổi như thế nào?

“Trong khóa nhân tướng, mình thực sự sốc vì chỉ 10 phút mà mình cảm giác như bị bóc trần trùi trụi luôn vì một nhóm huynh đệ 6-7 người quay lại xem tướng cho

Chị Hằng, học viên lớp Nhân Tướng Ứng Dụng chia sẻ

Trước dù biết lợi ích của thiền đặc biệt sau chánh kiến 1, chồng mình cũng rủ ngồi thiền hàng ngày nhưng mình cứ ỡm ờ, buổi đực buổi cái, mỗi lần ngồi thì chỉ được 5 – 10 phút là mình chuồn lẹ.

Trong khóa nhân tướng, mình thực sự sốc vì chỉ 10 phút mà mình cảm giác như bị bóc trần trùi trụi luôn vì một nhóm huynh đệ 6-7 người quay lại xem tướng cho.

Có một người anh chia sẻ với mình bao nhiêu hỷ nộ ái ố lộ hết trên mặt thế kia thì sao làm được việc lớn? Lúc đấy mình thực sự sốc và quyết tâm quay về luyện tâm thật bình an và vững chãi.

Từ đó mình quyết tâm tu tập tinh tấn, cải thiện khả năng lắng nghe và quản trị cảm xúc của mình.

Một khóa học rất đáng học giúp mình hiểu mình, sửa mình, hiểu người thương người, cùng nâng đỡ đời nhau chứ không phải phán xét, xét nét.

Cái hay của thầy không chỉ dạy người về hình tướng mà đi sâu vào phần lõi, hướng cho mọi người cách sửa nhân, thuận đạo lý, thuận tự nhiên và hậu quả nếu như mình chỉ biết xem tướng mà thiếu trí tuệ thì sẽ tai hại như nào.

Học viên lớp Nhân Tướng Ứng Dụng của thầy Trần Việt Quân

Thông thường học xong 1 khóa học mình thường có xu hướng đi chia sẻ lại cái thứ mình biết nhưng học xong nhân tướng mình tiết chế lại, chỉ chia sẻ với người hữu duyên và đưa giải pháp cho người xem chứ không tùy tiện. 

Phương tiện thiện xảo, việc nắm bắt rõ các công cụ giúp vợ chồng mình tuyển người phù hợp đồng hành. Sẵn sàng chấp nhận những khiếm khuyết của đồng đội nâng đỡ khi xác quyết chung một chuyến tàu.

Giờ đây khi đã nếm được vị ngọt của pháp bảo, chả cần chồng nhắc mình tu tập tinh tấn dữ lắm. Ngày nào cũng nhìn vào gương – nhắc mình hoàn thiện mỗi ngày.

Ngày xưa vì anh thường giỏi giang hơn mình rất rất nhiều nên anh ít khi lắng nghe mình, vì anh thấy anh luôn đúng. Điều gì muốn chia sẻ với anh mình cũng phải uốn lưỡi bảy lần trước khi nói vì nói ra sai sợ anh bắt lỗi

Mình còn tham gia 6 tháng nhân sự kế thừa để rèn năng lực đúc kết, sửa cái thói lan man khi chia sẻ. Sau nhân tướng, anh nhận ra cái tai của mình thể hiện sự lắng nghe một chiều, nên anh cũng tác ý lắng nghe hơn, thế là đời mình tươi. Đấy đôi khi mình chẳng có năng lực độ chàng thì ta cần nhờ đến sức mạnh của thầy hiền trí, của nhóm bạn tốt. 

Chị Hằng Nguyễn, học viên lớp Nhân Tướng Ứng Dụng chia sẻ cảm nhận sau khi kết thúc 2 ngày học offline.

Các bạn quan tâm đến lớp học có thể tham khảo thông tin tại đây!

Khóa nhân tướng đã giúp vợ chồng mình thay đổi như thế nào?

“Trong khóa nhân tướng, mình thực sự sốc vì chỉ 10 phút mà mình cảm giác như bị bóc trần trùi trụi luôn vì một nhóm huynh đệ 6-7 người quay lại xem tướng cho

Chị Hằng, học viên lớp Nhân Tướng Ứng Dụng chia sẻ

Trước dù biết lợi ích của thiền đặc biệt sau chánh kiến 1, chồng mình cũng rủ ngồi thiền hàng ngày nhưng mình cứ ỡm ờ, buổi đực buổi cái, mỗi lần ngồi thì chỉ được 5 – 10 phút là mình chuồn lẹ.

Trong khóa nhân tướng, mình thực sự sốc vì chỉ 10 phút mà mình cảm giác như bị bóc trần trùi trụi luôn vì một nhóm huynh đệ 6-7 người quay lại xem tướng cho.

Có một người anh chia sẻ với mình bao nhiêu hỷ nộ ái ố lộ hết trên mặt thế kia thì sao làm được việc lớn? Lúc đấy mình thực sự sốc và quyết tâm quay về luyện tâm thật bình an và vững chãi.

Từ đó mình quyết tâm tu tập tinh tấn, cải thiện khả năng lắng nghe và quản trị cảm xúc của mình.

Một khóa học rất đáng học giúp mình hiểu mình, sửa mình, hiểu người thương người, cùng nâng đỡ đời nhau chứ không phải phán xét, xét nét.

Cái hay của thầy không chỉ dạy người về hình tướng mà đi sâu vào phần lõi, hướng cho mọi người cách sửa nhân, thuận đạo lý, thuận tự nhiên và hậu quả nếu như mình chỉ biết xem tướng mà thiếu trí tuệ thì sẽ tai hại như nào.

Học viên lớp Nhân Tướng Ứng Dụng của thầy Trần Việt Quân

Thông thường học xong 1 khóa học mình thường có xu hướng đi chia sẻ lại cái thứ mình biết nhưng học xong nhân tướng mình tiết chế lại, chỉ chia sẻ với người hữu duyên và đưa giải pháp cho người xem chứ không tùy tiện. 

Phương tiện thiện xảo, việc nắm bắt rõ các công cụ giúp vợ chồng mình tuyển người phù hợp đồng hành. Sẵn sàng chấp nhận những khiếm khuyết của đồng đội nâng đỡ khi xác quyết chung một chuyến tàu.

Giờ đây khi đã nếm được vị ngọt của pháp bảo, chả cần chồng nhắc mình tu tập tinh tấn dữ lắm. Ngày nào cũng nhìn vào gương – nhắc mình hoàn thiện mỗi ngày.

Ngày xưa vì anh thường giỏi giang hơn mình rất rất nhiều nên anh ít khi lắng nghe mình, vì anh thấy anh luôn đúng. Điều gì muốn chia sẻ với anh mình cũng phải uốn lưỡi bảy lần trước khi nói vì nói ra sai sợ anh bắt lỗi

Mình còn tham gia 6 tháng nhân sự kế thừa để rèn năng lực đúc kết, sửa cái thói lan man khi chia sẻ. Sau nhân tướng, anh nhận ra cái tai của mình thể hiện sự lắng nghe một chiều, nên anh cũng tác ý lắng nghe hơn, thế là đời mình tươi. Đấy đôi khi mình chẳng có năng lực độ chàng thì ta cần nhờ đến sức mạnh của thầy hiền trí, của nhóm bạn tốt. 

Chị Hằng Nguyễn, học viên lớp Nhân Tướng Ứng Dụng chia sẻ cảm nhận sau khi kết thúc 2 ngày học offline.

Các bạn quan tâm đến lớp học có thể tham khảo thông tin tại đây!

54 views0 comments