top of page

Sống đơn giản để bảo vệ thiên nhiên

Updated: Apr 21, 2023

Sống đơn giản đang ngày càng trở thành xu thế của thế giới. Bạn có thấy rằng:

Thiên nhiên ô nhiễm, cạn kiệt tài nguyên phải chăng do nhu cầu của chúng ta tăng mãi với lòng tham không có điểm dừng?

Có phải thế giới ngày càng đi đến bờ diệt vong là do chính chúng ta?

Phải chăng thay đổi cách sống là cách đơn giản nhất để khiến thế giới ngày càng tốt đẹp hơn?

Video dưới đây với góc nhìn của thầy Trần Viêt Quân sẽ giúp bạn thay đổi quan điểm để sống đơn giản hơn, bảo vệ thiên nhiên hơn và góp phần làm cho cuộc sống của chúng ta hạnh phúc hơn, dù ở đâu đi nữa!


114 views

Related Posts

See All

Sống đơn giản để bảo vệ thiên nhiên

Updated: Apr 21, 2023

Sống đơn giản đang ngày càng trở thành xu thế của thế giới. Bạn có thấy rằng:

Thiên nhiên ô nhiễm, cạn kiệt tài nguyên phải chăng do nhu cầu của chúng ta tăng mãi với lòng tham không có điểm dừng?

Có phải thế giới ngày càng đi đến bờ diệt vong là do chính chúng ta?

Phải chăng thay đổi cách sống là cách đơn giản nhất để khiến thế giới ngày càng tốt đẹp hơn?

Video dưới đây với góc nhìn của thầy Trần Viêt Quân sẽ giúp bạn thay đổi quan điểm để sống đơn giản hơn, bảo vệ thiên nhiên hơn và góp phần làm cho cuộc sống của chúng ta hạnh phúc hơn, dù ở đâu đi nữa!


114 views0 comments
bottom of page