top of page

Ý nghĩa cái tên? Đặt tên con như thế nào cho đúng?

Updated: Apr 17, 2023

Tên của người Việt đều có những ý nghĩa riêng. Vậy đâu là ý nghĩa cái tên của bạn?

Trước khi đặt tên cho con, bố mẹ cần biết những gì để gửi gắm những điều tốt nhất cho thế hệ tương lai?

Làm sao chọn được cho con một cái tên để truyền tải Đạo đức – Trí tuệ – Nghị lực!

Video ngắn dưới đây của thầy Trần Việt Quân sẽ giúp giải đáp những thắc mắc liên quan đến việc đặt tên cho con cái?


1,404 views

Related Posts

See All

Ý nghĩa cái tên? Đặt tên con như thế nào cho đúng?

Updated: Apr 17, 2023

Tên của người Việt đều có những ý nghĩa riêng. Vậy đâu là ý nghĩa cái tên của bạn?

Trước khi đặt tên cho con, bố mẹ cần biết những gì để gửi gắm những điều tốt nhất cho thế hệ tương lai?

Làm sao chọn được cho con một cái tên để truyền tải Đạo đức – Trí tuệ – Nghị lực!

Video ngắn dưới đây của thầy Trần Việt Quân sẽ giúp giải đáp những thắc mắc liên quan đến việc đặt tên cho con cái?


1,404 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page