top of page

Nhiều Tiền Để Làm Gì? Làm Thế Nào Để Sống Cuộc Đời Có Ý Nghĩa?


Những người có trí tuệ lớn họ hay hỏi những câu hỏi lớn đôi khi có những câu hỏi bạn không bao giờ hỏi thì họ hỏi. Ví dụ các bạn đi kiếm tiền được nhiều tiền thì rất là vui. Nhưng họ hỏi có tiền thì đề làm gì? …

#chánhkiến #Ngườithànhcông #Sốngđạođức #Kiếmtiền #TrầnViệtQuân

4 views

Nhiều Tiền Để Làm Gì? Làm Thế Nào Để Sống Cuộc Đời Có Ý Nghĩa?


Những người có trí tuệ lớn họ hay hỏi những câu hỏi lớn đôi khi có những câu hỏi bạn không bao giờ hỏi thì họ hỏi. Ví dụ các bạn đi kiếm tiền được nhiều tiền thì rất là vui. Nhưng họ hỏi có tiền thì đề làm gì? …

#chánhkiến #Ngườithànhcông #Sốngđạođức #Kiếmtiền #TrầnViệtQuân

4 views0 comments
bottom of page