top of page

8 Cách Tuyển Dụng Nhân Sự Hiệu Quả - Tinh Hoa Trí Tuệ Cổ Nhân

Updated: Nov 24, 2023

Đối với doanh nghiệp con người chính là nòng cốt và hạt nhân của doanh nghiệp đó. “Con người đi trước, công việc theo sau” (Từ tốt đến vĩ đại). Do đó, yếu tố con người luôn được các nhà lãnh đạo, quản lý chú trọng.

Muốn có một đội ngũ mạnh và giỏi sếp phải nằm lòng về Thuật dụng nhân - tức tuyển và dùng người. Sau đây là 8 cách tuyển dụng nhân sự hiệu quả, đúc kết từ trí tuệ cổ nhân hàng ngàn năm.


1. Tuyển dụng nhân sự Tạm thời (ngắn hạn)

Đây là cách thông thường, phổ biến tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Ví dụ, qua cuộc khủng hoảng vừa rồi doanh nghiệp bạn mở cửa trở lại, tự nhiên hụt đi khoảng mười mấy nhân sự. Các bạn đăng tuyển, thiếu người quá nên tuyển tạm thời một số bạn vào lấp chỗ trống. Hiện nay, chúng ta có thể dễ dàng tuyển được nhóm nhân sự này trên các kênh tuyển dụng online, mạng xã hội…vv.


Dùng cách này có thể có kết quả nhanh, có người ngay cho các bạn nhưng phải rất cẩn thận. Đang ở góc độ quá cần người thì có thể hợp lý. Nhưng các bạn phải để ý rất kỹ: Cái tâm ý của mình vận hành lúc đó là gì? Là tâm xác định dùng người để lâu dài hay để tạm thời? Nếu tâm mình toả ra ý định dùng người tạm thời thì nhân viên đến với chúng ta cũng là vì tạm thời mà thôi, vì nó khớp với năng lượng đó. Nên khoảng vài tháng sau, khi thấy công việc khác tốt hơn, họ nghỉ thì các bạn cũng đừng trách họ.

Nếu xác định dùng tạm người thì không đi đường dài được. Doanh nghiệp nào mà giữ tư tưởng liên tục dùng người tạm thời thì nhân sự sẽ cực kì bất ổn, doanh nghiệp cũng sẽ chìm nổi lên xuống khó mà ổn định được.


2. Tuyển dụng nhân sự bằng Lương Thưởng

Kể từ khi chuyển qua nền kinh tế thị trường (GDP) rất nhiều các doanh nghiệp đang sử dụng chính sách lương, thưởng, đãi ngộ như một công cụ chính để hút người về. Nhưng sự thực thì tình trạng đào tạo nhân viên đến lúc làm được việc, lành nghề rồi nghỉ là rất nhiều. Đó là tình trạng chảy máu chất xám khiến các doanh nghiệp chịu tổn thất nặng nề.


Với chính sách này, lương càng cao thì hút người về càng nhiều, tuy nhiên khi nhân viên làm tốt lương cao, khi sai phạm sẽ bị phạt. Cách này đánh vào nhu cầu (tâm tham) để lôi kéo nên khi gặp một doanh nghiệp chính sách tốt hơn, lãnh đạo không giữ chân được người giỏi, mất nhiều chi phí đào tạo.


Cái này trước người xưa cũng có dùng, nhưng những bậc dùng người đại tài thì thường không quá chú trọng. Đây cũng là cách mà hầu hết 80-90% các doanh nghiệp đang dùng. Cách này cũng giúp bạn tìm được người, tuy nhiên thực tế là lương thưởng, hay chính sách đãi ngộ tốt không phải là cách để bạn giữ chân được những nhân viên giỏi, lành nghề.


Sự tạm thời hay lương thưởng không phải là cách để bạn giữ chân được những nhân viên giỏi, lành nghề.
Sự tạm thời hay lương thưởng không phải là cách để bạn giữ chân được những nhân viên giỏi, lành nghề.

3. Tuyển dụng nhân sự bằng Tầm nhìn

Tầm nhìn không phải là sự thấy trước được tương lai, mà là sự hiểu biết sâu rộng về các lĩnh vực, về cơ hội, rủi ro của tổ chức để quyết định đưa doanh nghiệp đi về đâu?

Như vậy, tầm nhìn doanh nghiệp nằm ở người chủ.


Thông thường hiện nay, tầm nhìn của người chủ được chia làm hai hướng: tầm nhìn hướng về lương thưởng, về tiền và một loại tầm nhìn khác hướng về ý nghĩa cuộc đời, những điều giá trị, có chiều sâu. Cùng một chữ nhưng bản chất hai tầm nhìn rất khác nhau.

Để làm tốt vai trò thứ nhất, đị