top of page

Ai Thực Sự Hiểu Hạnh Phúc Là Gì?


Hệ thống trường Tuệ Đức có câu ghi ở cổng trường đó: Ngôi trường hạnh phúc. Khái niệm hạnh phúc cực kỳ đơn giản của nhà trường ” Gieo nhiều hạnh lành gặt nhiều phúc lớn”. Như vậy …