top of page

Cùng Nhìn Nhận Lại Tháp Nhu Cầu Maslow


Có những thứ làm chúng ta hài lòng và có những thứ làm chúng ta không hài lòng. Người nào bị kẹt vào cái hài lòng thì cũng bị kẹt vào cái không hài lòng. Trong quá trình từ nhỏ đến lớn …

20 views

Cùng Nhìn Nhận Lại Tháp Nhu Cầu Maslow


Có những thứ làm chúng ta hài lòng và có những thứ làm chúng ta không hài lòng. Người nào bị kẹt vào cái hài lòng thì cũng bị kẹt vào cái không hài lòng. Trong quá trình từ nhỏ đến lớn …

20 views0 comments