top of page

Cha Me Khôn Ngoan Dạy Con Kiếm Tiền Như Thế Nào?


Dậy con biết quý trọng tiền từ nhỏ, đúng hay không đúng? Con cái đi làm thêm nên hay không, hay chỉ cho con tập chung vào việc học thôi…

#Côngviệctốt #Kinhdoanh #Dạycon #Tiền #Anvui #Làmthêm

2 views

Cha Me Khôn Ngoan Dạy Con Kiếm Tiền Như Thế Nào?


Dậy con biết quý trọng tiền từ nhỏ, đúng hay không đúng? Con cái đi làm thêm nên hay không, hay chỉ cho con tập chung vào việc học thôi…

#Côngviệctốt #Kinhdoanh #Dạycon #Tiền #Anvui #Làmthêm

2 views0 comments
bottom of page