top of page

Cuộc sống không phải màu Hồng nhưng có phải là màu Đen?

Lý tưởng & Hiện thực

Nhiều người trong chúng ta từng có một ước mơ đẹp, một tâm nguyện tốt, muốn làm điều gì đó để đóng góp cho đời.

Muốn làm 1 lương y chữa bệnh miễn phí cho nhiều người

Muốn xây dựng một trường học dạy nhân cách đạo đức

Muốn mở một cộng đồng sống Xanh, sống Sạch

Muốn lập 1 trung tâm hàm dưỡng tâm hồn

Muốn lập 1 quỹ từ thiện, 1 thư viện miễn phí, …..

Hay đơn giản là muốn làm 1 người có tâm, có trách nhiệm trong nghề nghiệp của mình.

Có thể, đó chỉ là những mong muốn thoáng qua hoặc là những trăn trở đã ấp ủ từ rất lâu rồi. Dù gì chăng nữa, chúng cũng rất cao đẹp & ươm mầm cho một thế giới tốt đẹp hơn.

Tuy nhiên, muốn thì dễ. GIỮ VỮNG ĐƯỢC CÁI MONG MUỐN, LÝ TƯỞNG của mình trước những sóng gió cơm, áo, gạo, tiền, dư luận xã hội & DŨNG CẢM, KIÊN TRÌ, SÁNG SUỐT ĐỂ THỰC HIỆN lý tưởng trước hiện thực phũ phàng, đó mới là điều khó.

Cứ sau 3 bước ngoặt:

Tốt nghiệp ĐH. Đi làm

Cưới. Lập gia đình

Sinh con. Nuôi con.

Lại có ai đó gieo vào đầu chúng ta: “Hãy thực tế đi con ạ. Cuộc sống không màu hồng đâu, đừng lý tưởng nữa, lo mà tích góp đi, lo mà bon chen đi, lo mà giành giật đi…”

Và mỗi lần như vậy, lại có thêm nhiều người yếu lòng, thêm nhiều người từ bỏ “lý tưởng sống” của mình, xem chúng là xa xỉ & không có THỰC TẾ (lương thực & kinh tế). Để rồi cả đời lao theo tìm kiếm cái gọi là ỔN ĐỊNH. Nhưng có thật là ta sẽ ỔN nếu như bỏ đi lý tưởng sống của mình để chạy theo dư luận xã hội? Chạy theo cơm-áo-gạo-tiền? Dính-mắc vào cái hiện thực?

Đừng mơ về quá khứ, đừng tưởng đến tương lai. Nhưng cũng đừng NHỐT MÌNH TRONG HIỆN TẠI. Đừng nhốt mình trong cái thấy ngắn hạn trước mắt, hoàn cảnh trước mắt mà đánh mất cơ hội trưởng thành của đời mình.

Vật chất có vai trò quan trọng trong đời sống chúng ta, không ai phủ nhận cả.

Nhưng lấy vật chất làm mục đích sống, bỏ qua lý tưởng sống, thì quả thật là lãng phí đời người. Vì thật ra giàu sẽ có cái khổ & nỗi lo của người giàu. Nghèo cũng sẽ có cái khổ & nỗi lo của người nghèo. Và giàu nghèo gì rồi cũng chết, chẳng mang theo được gì ngoài thói quen đã tích lũy trong Tâm Thức.

Biết vậy, ta cần phải chọn đúng ưu tiên & trọng tâm trong cuộc đời mình.

Đừng lấy vật chất (hay bất kỳ ai) làm trọng tâm, mà hãy lấy sự trưởng thành trong thói quen & lối sống của chính bạn làm ưu tiên số một. Nhất là hãy chọn cho mình một lý tưởng sống để rèn luyện & phụng sự. Và bạn phải THỰC sự HÀNH động, chứ không chỉ là ý tưởng, ấp ủ, suy nghĩ.

Cuộc sống là hai màu trắng đen

Qủa thật cuộc sống không phải màu hồng. Mà là 2 màu TRẮNG ĐEN.

Nếu bạn có tâm ý ác, lời nói ác, việc làm ác. Cuộc đời thêm một vết đen

Nếu bạn có tâm ý thiện, lời nói thiện, việc làm thiện. Cuộc đời thêm một màu trắng sáng.

Như vậy, bạn từ bỏ những điều cao đẹp, để chạy theo cái mà người ta gọi là “thực tế” cũng chính là lúc bạn đang sa vào một vũng bùn lầy, làm bẩn cuộc đời mình mà không biết.

TÓM LẠI, Đời sống của mỗi chúng ta cần sự cân đối (vật chất, tinh thần & trí tuệ), nhưng nhất định phải có trọng tâm, có ưu tiên đúng để dẫn dắt cuộc đời ta đi đúng hướng. Và nhớ rằng, đừng bao giờ từ bỏ lý tưởng cao đẹp của mình. Hãy tìm lại, quyết định, hành động & tạo ra HIỆN THỰC MỚI cho chính bạn.

4 views

Cuộc sống không phải màu Hồng nhưng có phải là màu Đen?

Lý tưởng & Hiện thực

Nhiều người trong chúng ta từng có một ước mơ đẹp, một tâm nguyện tốt, muốn làm điều gì đó để đóng góp cho đời.

Muốn làm 1 lương y chữa bệnh miễn phí cho nhiều người

Muốn xây dựng một trường học dạy nhân cách đạo đức

Muốn mở một cộng đồng sống Xanh, sống Sạch

Muốn lập 1 trung tâm hàm dưỡng tâm hồn

Muốn lập 1 quỹ từ thiện, 1 thư viện miễn phí, …..

Hay đơn giản là muốn làm 1 người có tâm, có trách nhiệm trong nghề nghiệp của mình.

Có thể, đó chỉ là những mong muốn thoáng qua hoặc là những trăn trở đã ấp ủ từ rất lâu rồi. Dù gì chăng nữa, chúng cũng rất cao đẹp & ươm mầm cho một thế giới tốt đẹp hơn.

Tuy nhiên, muốn thì dễ. GIỮ VỮNG ĐƯỢC CÁI MONG MUỐN, LÝ TƯỞNG của mình trước những sóng gió cơm, áo, gạo, tiền, dư luận xã hội & DŨNG CẢM, KIÊN TRÌ, SÁNG SUỐT ĐỂ THỰC HIỆN lý tưởng trước hiện thực phũ phàng, đó mới là điều khó.

Cứ sau 3 bước ngoặt:

Tốt nghiệp ĐH. Đi làm

Cưới. Lập gia đình

Sinh con. Nuôi con.

Lại có ai đó gieo vào đầu chúng ta: “Hãy thực tế đi con ạ. Cuộc sống không màu hồng đâu, đừng lý tưởng nữa, lo mà tích góp đi, lo mà bon chen đi, lo mà giành giật đi…”

Và mỗi lần như vậy, lại có thêm nhiều người yếu lòng, thêm nhiều người từ bỏ “lý tưởng sống” của mình, xem chúng là xa xỉ & không có THỰC TẾ (lương thực & kinh tế). Để rồi cả đời lao theo tìm kiếm cái gọi là ỔN ĐỊNH. Nhưng có thật là ta sẽ ỔN nếu như bỏ đi lý tưởng sống của mình để chạy theo dư luận xã hội? Chạy theo cơm-áo-gạo-tiền? Dính-mắc vào cái hiện thực?

Đừng mơ về quá khứ, đừng tưởng đến tương lai. Nhưng cũng đừng NHỐT MÌNH TRONG HIỆN TẠI. Đừng nhốt mình trong cái thấy ngắn hạn trước mắt, hoàn cảnh trước mắt mà đánh mất cơ hội trưởng thành của đời mình.

Vật chất có vai trò quan trọng trong đời sống chúng ta, không ai phủ nhận cả.

Nhưng lấy vật chất làm mục đích sống, bỏ qua lý tưởng sống, thì quả thật là lãng phí đời người. Vì thật ra giàu sẽ có cái khổ & nỗi lo của người giàu. Nghèo cũng sẽ có cái khổ & nỗi lo của người nghèo. Và giàu nghèo gì rồi cũng chết, chẳng mang theo được gì ngoài thói quen đã tích lũy trong Tâm Thức.

Biết vậy, ta cần phải chọn đúng ưu tiên & trọng tâm trong cuộc đời mình.

Đừng lấy vật chất (hay bất kỳ ai) làm trọng tâm, mà hãy lấy sự trưởng thành trong thói quen & lối sống của chính bạn làm ưu tiên số một. Nhất là hãy chọn cho mình một lý tưởng sống để rèn luyện & phụng sự. Và bạn phải THỰC sự HÀNH động, chứ không chỉ là ý tưởng, ấp ủ, suy nghĩ.

Cuộc sống là hai màu trắng đen

Qủa thật cuộc sống không phải màu hồng. Mà là 2 màu TRẮNG ĐEN.

Nếu bạn có tâm ý ác, lời nói ác, việc làm ác. Cuộc đời thêm một vết đen

Nếu bạn có tâm ý thiện, lời nói thiện, việc làm thiện. Cuộc đời thêm một màu trắng sáng.

Như vậy, bạn từ bỏ những điều cao đẹp, để chạy theo cái mà người ta gọi là “thực tế” cũng chính là lúc bạn đang sa vào một vũng bùn lầy, làm bẩn cuộc đời mình mà không biết.

TÓM LẠI, Đời sống của mỗi chúng ta cần sự cân đối (vật chất, tinh thần & trí tuệ), nhưng nhất định phải có trọng tâm, có ưu tiên đúng để dẫn dắt cuộc đời ta đi đúng hướng. Và nhớ rằng, đừng bao giờ từ bỏ lý tưởng cao đẹp của mình. Hãy tìm lại, quyết định, hành động & tạo ra HIỆN THỰC MỚI cho chính bạn.

4 views0 comments