top of page

Dụng nhân như dụng mộc

Nhân tài giống như tảng băng trôi, 10% nổi còn 90% chìm.Làm thế nào mới có thể “khai quật” được nhân tài thực sự?” Đây là điều rất quan trọng mà bất cứ ai nếu là một nhà lãnh đạo cũng phải trăn trở.

Muốn tìm được nhân tài không phải là điều dễ dàng

Thuật tìm thấy mặt mạnh trong yếu của Đường Thái Tông – Lý Thế Dân rằng: “Phép dùng người của bậc minh chủ cũng giống như cách pha gỗ của người thợ mộc. Thẳng làm càng xe, cong làm bánh xe, dài làm rường cột, ngắn làm vòm, mỗi loại đều có công dụng riêng. Phép dùng người của bậc minh chủ cũng vậy”.

Nhà tư tưởng đời Minh là Nguỵ Nguyên từng nói: “Không biết sở trường sở đoản của người, không hiểu sở đoản trong sở trường, sở trường trong sở đoản của người thì không thể dùng người”. Quan niệm và cách nhìn thay đổi, thì đâu đâu cũng tràn đầy sức sống.

Là lãnh đạo, chớ nên vội vàng kết luận một người là kẻ vô dụng. Đồ bỏ đi chính là báu vật bị đặt sai chỗ. Bị mặt yếu che lấp mặt mạnh giống như bị bàn tay che mắt không nhìn thấy núi Thái Sơn, chỉ thấy bong bóng, không nhìn thấy dòng sông. Do đó, bị mặt yếu che lấp mặt mạnh là điều đại kỵ trong dùng người.

Là một nhà lãnh đạo bạn cần phải biết cách thu phục nhân sự giỏi

Muốn trở thành một nhà lãnh đạo có tầm nhìn xa thì phải hiểu được những tính cách và đặc trưng riêng của cấp dưới mới có thể quản lý tốt được.

– Người có đức không quá coi trọng tiền bạc, không thể dùng lợi ích vật chất để mê hoặc họ – có thể để họ quản lý tài chính.

– Người dũng cảm không sợ khó khăn, gian khổ cũng không đánh gục được họ – có thể để họ giải quyết những công việc cấp bách.

– Người ngu ngốc, dễ bị lừa phỉnh – không thể làm công việc đàm phán hay nhận xét, đánh giá.

– Người bất trung, dễ dao động – không nên để họ biết về cơ hội kinh doanh.

– Người ham muốn tiền tài, dễ bị dụ dỗ, mê hoặc – không nên để phụ trách quản lý tài chính.

– Người nặng về tình cảm, dễ thay đổi ý kiến – không nên để họ phụ trách công việc phải ra quyết sách.

Vì vậy nhà lãnh đạo phải hiểu được tính những tính cách và đặc trưng riêng của từng nhân viên để có thể “thu phục” và giúp họ phát triển mạnh được năng lực của từng người.

10 views

Dụng nhân như dụng mộc

Nhân tài giống như tảng băng trôi, 10% nổi còn 90% chìm.Làm thế nào mới có thể “khai quật” được nhân tài thực sự?” Đây là điều rất quan trọng mà bất cứ ai nếu là một nhà lãnh đạo cũng phải trăn trở.

Muốn tìm được nhân tài không phải là điều dễ dàng

Thuật tìm thấy mặt mạnh trong yếu của Đường Thái Tông – Lý Thế Dân rằng: “Phép dùng người của bậc minh chủ cũng giống như cách pha gỗ của người thợ mộc. Thẳng làm càng xe, cong làm bánh xe, dài làm rường cột, ngắn làm vòm, mỗi loại đều có công dụng riêng. Phép dùng người của bậc minh chủ cũng vậy”.

Nhà tư tưởng đời Minh là Nguỵ Nguyên từng nói: “Không biết sở trường sở đoản của người, không hiểu sở đoản trong sở trường, sở trường trong sở đoản của người thì không thể dùng người”. Quan niệm và cách nhìn thay đổi, thì đâu đâu cũng tràn đầy sức sống.

Là lãnh đạo, chớ nên vội vàng kết luận một người là kẻ vô dụng. Đồ bỏ đi chính là báu vật bị đặt sai chỗ. Bị mặt yếu che lấp mặt mạnh giống như bị bàn tay che mắt không nhìn thấy núi Thái Sơn, chỉ thấy bong bóng, không nhìn thấy dòng sông. Do đó, bị mặt yếu che lấp mặt mạnh là điều đại kỵ trong dùng người.

Là một nhà lãnh đạo bạn cần phải biết cách thu phục nhân sự giỏi

Muốn trở thành một nhà lãnh đạo có tầm nhìn xa thì phải hiểu được những tính cách và đặc trưng riêng của cấp dưới mới có thể quản lý tốt được.

– Người có đức không quá coi trọng tiền bạc, không thể dùng lợi ích vật chất để mê hoặc họ – có thể để họ quản lý tài chính.

– Người dũng cảm không sợ khó khăn, gian khổ cũng không đánh gục được họ – có thể để họ giải quyết những công việc cấp bách.

– Người ngu ngốc, dễ bị lừa phỉnh – không thể làm công việc đàm phán hay nhận xét, đánh giá.

– Người bất trung, dễ dao động – không nên để họ biết về cơ hội kinh doanh.

– Người ham muốn tiền tài, dễ bị dụ dỗ, mê hoặc – không nên để phụ trách quản lý tài chính.

– Người nặng về tình cảm, dễ thay đổi ý kiến – không nên để họ phụ trách công việc phải ra quyết sách.

Vì vậy nhà lãnh đạo phải hiểu được tính những tính cách và đặc trưng riêng của từng nhân viên để có thể “thu phục” và giúp họ phát triển mạnh được năng lực của từng người.

10 views0 comments
bottom of page