top of page

Làm Thế Nào Để Tìm Được Kim Chỉ Nam Của Đời Mình?


Tiến trình thành hình kim chỉ nam (sợi chỉ đỏ cuộc đời) và những thứ tác động tới như môi trường sống (Thầy – Sách – Bạn) thức ăn của tâm …

#chánhkiến #Môitrườngsống #Sốngbiếtđủ #thànhcông #TrầnViệtQuân

0 views

Làm Thế Nào Để Tìm Được Kim Chỉ Nam Của Đời Mình?


Tiến trình thành hình kim chỉ nam (sợi chỉ đỏ cuộc đời) và những thứ tác động tới như môi trường sống (Thầy – Sách – Bạn) thức ăn của tâm …

#chánhkiến #Môitrườngsống #Sốngbiếtđủ #thànhcông #TrầnViệtQuân

0 views0 comments
bottom of page