top of page

Nhìn lại hai chữ Thành Công. Thế nào để Thành Công Bền Vững?


Ba yếu tố hội tụ trong những người thành công là Đạo đức – Trí tuệ – Nghị lực. Nếu thiếu một yếu tố trên thì sao…

#dạycon3gốc #Ngườithànhcông #thànhcông

0 views

Nhìn lại hai chữ Thành Công. Thế nào để Thành Công Bền Vững?


Ba yếu tố hội tụ trong những người thành công là Đạo đức – Trí tuệ – Nghị lực. Nếu thiếu một yếu tố trên thì sao…

#dạycon3gốc #Ngườithànhcông #thànhcông

0 views0 comments
bottom of page