top of page

Tích cực độc hại: hiểu rõ để tránh rủi ro!

Tích cực là một thái độ sống được nhiều người hướng đến trong học tập, lao động và cuộc sống. Nó mang đến cho ta niềm tin, sự lạc quan và năng lượng để vượt qua mọi khó khăn. Tuy nhiên, tích cực bao nhiêu là đủ? Liệu một thế giới toàn màu hồng và sự tích cực liệu có tốt hay lại trở thành "tích cực độc hại"?  


Hãy xem hết video và cùng thầy Trần Việt Quân thảo luận về chủ đề này nhé!Tích cực là một thái độ sống tốt đẹp nhưng ta cần phải sử dụng nó một cách thông minh. Tích cực vừa đủ sẽ giúp ta có một cuộc sống hạnh phúc và viên mãn.


Hãy nhớ rằng, cuộc sống luôn có những thăng trầm. Điều quan trọng là ta biết cách cân bằng giữa những cảm xúc và nhìn nhận mọi việc một cách thực tế.

Tích cực độc hại: hiểu rõ để tránh rủi ro!

Tích cực là một thái độ sống được nhiều người hướng đến trong học tập, lao động và cuộc sống. Nó mang đến cho ta niềm tin, sự lạc quan và năng lượng để vượt qua mọi khó khăn. Tuy nhiên, tích cực bao nhiêu là đủ? Liệu một thế giới toàn màu hồng và sự tích cực liệu có tốt hay lại trở thành "tích cực độc hại"?  


Hãy xem hết video và cùng thầy Trần Việt Quân thảo luận về chủ đề này nhé!Tích cực là một thái độ sống tốt đẹp nhưng ta cần phải sử dụng nó một cách thông minh. Tích cực vừa đủ sẽ giúp ta có một cuộc sống hạnh phúc và viên mãn.


Hãy nhớ rằng, cuộc sống luôn có những thăng trầm. Điều quan trọng là ta biết cách cân bằng giữa những cảm xúc và nhìn nhận mọi việc một cách thực tế.

102 views0 comments
bottom of page