top of page

Vì Sao Các Thần Đồng Của Thế Giới Thường Thất Bại Đau Đớn Khi Lớn Lên?

https://youtu.be/LZx6ZQhQILw

Trong tuổi trẻ thành công có những trường rất trẻ ba, bốn tuổi trở thành người thành công người ta gọi là thần đồng. Những thần đồng triệu người mê giờ ra sao?….

2 views