top of page

Ý nghĩa cuộc đời là gì ? Làm thế nào để mình tìm được ý nghĩa cuộc đời ?

Updated: Dec 7, 2023

Làm thế nào để mình tìm được ý nghĩa cuộc đời ? Điều gì là “nhân”, điều gì là “quả” để tìm ra ý nghĩa cuộc đời?

Để tìm được câu trả lời cho 2 câu hỏi đó thì chúng ta phải đi tìm cho ra nguyên nhân của nó. Khi mà chúng ta lục tung được nguyên nhân, đào bới thật kỹ bên trong chiều sâu của ta thì ý nghĩa cuộc đời xuất hiện!

Chúng ta thường thấy những người có trải nghiệm lớn, họ đi được nhiều nơi va chạm được với nhiều hạng người, tiếp xúc được với nhiều văn hóa trên thế giới, học được nhiều người thầy, thì hầu hết những người đó khoảng trung niên khi hỏi ý nghĩa cuộc đời là gì, họ trả lời rất dễ.

Còn những ai được nuôi như những chú gà công nghiệp, được bao bọc rất kỹ rồi lấy vợ lấy chồng, sinh con, rồi cặm cụi đi kiếm tiền và nghĩ rằng đó là hạnh phú thì khi đến 40, 50 tuổi hỏi ý nghĩa cuộc đời là gì thì không trả lời được.


Làm thế nào để mình tìm được ý nghĩa cuộc đời ? Điều gì là nhân, điều gì là quả để tìm ra ý nghĩa cuộc đời?

Con người được cho là loài thông minh nhất trên Trái Đất hiện nay. Bản chất chúng ta khác với nhiều loài khác rất nhiều.

Chúng ta có phần người: có tư duy, ý chí vượt trội… điều đó làm con người có nhận thức, do đó trên hành trình tiến hoá, con người đều mong muốn hoàn thiện đạo đức và trí tuệ của mình.

Chúng ta còn có cả phần thánh, là những phẩm chất rất thanh cao, mà ở những vĩ nhân lớn, thánh nhân chúng ta luôn muốn học hỏi những đức hạnh của các ngài.

Thì làm thế nào để chúng ta chạm vào ý nghĩa chiều sâu để từ đó chúng ta phát triển được bản thân. Từ cái chất Con lên thành chất Người rồi từ chất Người khi lên thành chất Thánh?

Thì đó là hành trình mà không phải ai cũng chạm được.

Cái chiều sâu này mà đào bới đủ lâu thì nó trở thành ý nghĩa cuộc đời

Chẳng có ai sống cạn cợt mà tìm thấy ý nghĩa cuộc đời cả. Chỉ có những người họ sống sâu sắc, luôn nhìn nhận lại mọi vấn đề chiều sâu thì họ mới trở thành ngọn đuốc của cuộc đời mình, họ trở thành thầy của chính mình. Và cũng lúc đó tìm thấy ý nghĩa cuộc đời

Cuộc sống vốn dĩ đơn giản

Khi nếm đủ đầy vị cay đắng ngọt bùi đến lúc ai cũng sẽ tìm về sự cốt lõi giản đơn trong lời dạy của cổ nhân. Để tìm thấy con đường thênh thang rộng lớn cần đi

☘ Khoá học: Chánh Kiến Học – Hiểu – Hành

“Học Hành” kết hợp, rèn luyện đi vào chiều sâu cùng nhóm bạn tốt, có bộ Bài tập + Thang đo chuyển hoá. Đây là khoá học tối ưu nhất dành cho cho học viên hiện nay của thầy Trần Việt Quân.

Tham khảo khóa học tại: Bke.edu.vn/ck3h

Một số bài viết liên quan:

Ý nghĩa cuộc đời là gì ? Làm thế nào để mình tìm được ý nghĩa cuộc đời ?

Updated: Dec 7, 2023

Làm thế nào để mình tìm được ý nghĩa cuộc đời ? Điều gì là “nhân”, điều gì là “quả” để tìm ra ý nghĩa cuộc đời?

Để tìm được câu trả lời cho 2 câu hỏi đó thì chúng ta phải đi tìm cho ra nguyên nhân của nó. Khi mà chúng ta lục tung được nguyên nhân, đào bới thật kỹ bên trong chiều sâu của ta thì ý nghĩa cuộc đời xuất hiện!

Chúng ta thường thấy những người có trải nghiệm lớn, họ đi được nhiều nơi va chạm được với nhiều hạng người, tiếp xúc được với nhiều văn hóa trên thế giới, học được nhiều người thầy, thì hầu hết những người đó khoảng trung niên khi hỏi ý nghĩa cuộc đời là gì, họ trả lời rất dễ.

Còn những ai được nuôi như những chú gà công nghiệp, được bao bọc rất kỹ rồi lấy vợ lấy chồng, sinh con, rồi cặm cụi đi kiếm tiền và nghĩ rằng đó là hạnh phú thì khi đến 40, 50 tuổi hỏi ý nghĩa cuộc đời là gì thì không trả lời được.


Làm thế nào để mình tìm được ý nghĩa cuộc đời ? Điều gì là nhân, điều gì là quả để tìm ra ý nghĩa cuộc đời?

Con người được cho là loài thông minh nhất trên Trái Đất hiện nay. Bản chất chúng ta khác với nhiều loài khác rất nhiều.

Chúng ta có phần người: có tư duy, ý chí vượt trội… điều đó làm con người có nhận thức, do đó trên hành trình tiến hoá, con người đều mong muốn hoàn thiện đạo đức và trí tuệ của mình.

Chúng ta còn có cả phần thánh, là những phẩm chất rất thanh cao, mà ở những vĩ nhân lớn, thánh nhân chúng ta luôn muốn học hỏi những đức hạnh của các ngài.

Thì làm thế nào để chúng ta chạm vào ý nghĩa chiều sâu để từ đó chúng ta phát triển được bản thân. Từ cái chất Con lên thành chất Người rồi từ chất Người khi lên thành chất Thánh?

Thì đó là hành trình mà không phải ai cũng chạm được.

Cái chiều sâu này mà đào bới đủ lâu thì nó trở thành ý nghĩa cuộc đời

Chẳng có ai sống cạn cợt mà tìm thấy ý nghĩa cuộc đời cả. Chỉ có những người họ sống sâu sắc, luôn nhìn nhận lại mọi vấn đề chiều sâu thì họ mới trở thành ngọn đuốc của cuộc đời mình, họ trở thành thầy của chính mình. Và cũng lúc đó tìm thấy ý nghĩa cuộc đời

Cuộc sống vốn dĩ đơn giản

Khi nếm đủ đầy vị cay đắng ngọt bùi đến lúc ai cũng sẽ tìm về sự cốt lõi giản đơn trong lời dạy của cổ nhân. Để tìm thấy con đường thênh thang rộng lớn cần đi

☘ Khoá học: Chánh Kiến Học – Hiểu – Hành

“Học Hành” kết hợp, rèn luyện đi vào chiều sâu cùng nhóm bạn tốt, có bộ Bài tập + Thang đo chuyển hoá. Đây là khoá học tối ưu nhất dành cho cho học viên hiện nay của thầy Trần Việt Quân.

Tham khảo khóa học tại: Bke.edu.vn/ck3h

Một số bài viết liên quan: