top of page
  • TikTok
  • Facebook
  • YouTube
lophoc2.jpg

Này người có đi đâu về đâu…
Vẫn luôn nhớ

chia sẻ, phục vụ Cộng đồng

Chào bạn! Tôi là Trần Việt Quân, hiện đang là nhà sáng lập đồng giảng viên tại Viện Đào Tạo Bách Khoa.
 

Với kinh nghiệm hơn 20 năm về Đông phương học, Nhân tướng, Quản trị Nhân sự & Điều hành, Đạo đức học Nhật Bản, Giáo dục Nhân cách cốt lõi.

Hi vọng chúng ta có thể hữu duyên kết nối với nhau trên hành trình lan tỏa điều tử tế đến cộng đồng. 

Hình-thầy-2_edited.jpg